سایت های خبری و مجله ای در تمامی حوزه ها

Move
Rich Text Content

1-وبسایت افزونه خبر

افزونه خبر خبر گزاری میباشد که در سال 1846 تأسیس شد‌ه‌است. این سازمان یک خبر گزاری خبره و پر اسم و رسم جهانی میباشد که تا کنون توانسته 25 جایزة پولیتزر را به خویش تخصیص دهد و همواره تحت عنوان یک کدام از بی‌مقصود‌ترین فیس‌های خبر نامه‌نگاری دنیا شناخته خواهد شد.

شایسته ترین تارنما­های خبر گزاری در عالم
شایسته ترین وب سایت­های خبر گزاری در جهان

یکی آیه ها برای بی‌طرف بودن یک خبر گزاری را می‌قدرت در طریق‌ی برخورد آن به سیاست و رخدادهای سیاسی مشاهده نمود. تحت عنوان مثال در صفحة در آغاز تارنما اسوشیتد پرس می‌اقتدار اطلاعاتی درباره ی مشکلاتی که ترامپ با آنها دست و پنجه قابل انعطاف می‌نماید پیدا گردد و در عین حالا در به عبارتی برگه نوشته ی علمی‌ای درباب محاسبه خطاها جان دار در دولت اوباما نیز روئت خواهد شد.

این‌سیرتکامل میباشد که یک تارنما خبر گزاری را می‌اقتدار بی‌طرف و بی‌هدف نامید و اعلام‌کرد که‌این وب سایت خبر گزاری یکی فاکتورهای مایحتاج برای قرار دریافت کردن در لیست شایسته ترین وب سایت‌های خبرگزاری در جهان را داراست.

2- اخبار بست

دقیقاً به عبارتی‌سیرتکامل که چهره داده‌اند، میباشد. هنگامی که خبرگزار ارشد وال استریت در اتاق خبر با مدیریت جمهور ترامپ، گلاویز می شود، بینندگان به احتمال زیاد اینگونه حادثه‌ای را در اینترنت‌وبسایت وال استریت ژورنال مشاهده خواهند کرد. واقعه مشابهی، قبلا، درباره‌ی تضارب ترامپ با سی‌ان‌ان صورت داده میباشد! اینگونه خبررسانی‌ای به‌این منجر وجود ندارد که وال استریت ژورنال جهت‌گیری سیاسی علیه ترامپ داراست، بلکه انگیزه قرار دادن اینگونه رخدادی در اینترنت‌تارنما این خبر گزاری این میباشد، که به عبارتی‌طور که گفتیم، وال استریت ژورنال خبر ها را آن‌سیرتکامل که فیس می دهند گزارش می‌نماید. خبرگزاران این اینترنت‌وبسایت فارغ از جانبداری و فارغ از ‌مقصود صرفا به نکاتی مانند این‌که چه کسی چه کاری جاری ساختن داده میباشد، چه اتفاقی افتاده میباشد و … میپردازند.

3.انزل خبر

قابل ذکر میباشد که عدم جانبداری این خبرگزاری محصور و اختصاصی به کارها سیاسی نمیشود. تحت عنوان مثال بعضا از تارنما‌های خبر گزاری از تابعیت‌هایی خاص طرفداری می‌نمایند. این خبرگزاری‌ها عموماً رخدادهای پیش آمده در سراسر دنیا را به‌سیرتکامل‌ای پوشش میدهند که جهت‌گیری ملیتی داشته باشد و از بعضی کشورها عامدانه و باغرض بدگویی کند. البته وال استریت اینگونه وجود ندارد و قبل از سایر خبررسانی‌های بی‌طرفانة خویش، خودداری از جانب‌داری ملیتی را نیز در شیوه نامه دارااست.

3- خبرگزاری گوگل
در واقعیت می‌اقتدار بیان کرد که خبرگزاری گوگل یک خبر گزاری سازماندهی گردیده، درتوان دیگر خبرگزاری‌ها، وجود ندارد. این خبر گزاری در واقعیت فعالیت عده‌آوری خبر‌ها را از سایر منابع، با به کار گیری از الگوریتم‌های خویش، جاری ساختن میدهد. با این هم اکنون این اخبار به خیر بوسیله خبرنگاران انسانی گزینه بازنویسی قرار میگیرند و رئیس میگردند. البته این خبرنگاران صرفا اخبار را دستکاری می‌نمایند و توانا به تغییر تحول سرتیترها و آن‌چه در صفحه های اولیة خبر گزاری قابل مشاهده میباشد، نیستند. از همین روی می‌اقتدار ذکر کرد که جهت‌گیری تیترهای قرار گرفته در سرتیترهای صفحة در آغاز خبرگزاری گوگل تا حد اکثری نسبت به تیترهای مهم صفحه های ابتدا دیگر تارنما‌های خبری از هدف و جانب‌داری نیروی انسانی مصون ما‌نده‌اند.

4.اروند خبر

چنان‌چه شما برای مثال اشخاصی می‌باشید که بر این باورند که اینترنت‌وب سایت هیچ خبرگزاری‌ای فارغ از هدف و جانبداری کار نمی‌نماید، به شما سفارش میکنیم که دستکم تا حد قابلیت و امکان به وبسایت گوگل برای اخذ خبر ها رجوع‌نمایید، به این دلیل که به عبارتی‌سیرتکامل که پیش‌خیس اشاره شد، سرتیترها، خصوصاً در صفحة در آغاز، کمترین دخالت نیروی انسانی را دارا هستند و در فیض زمینه مقصود‌ورزی تا حد متعددی منتفی می شود.

4-وبسایت خبرگزاری بی‌بی‌سی
یک کدام از ادعاهایی که درباره‌ی بی‌بی‌سی می‌اقتدار با احتمال بالایی داشت، این میباشد که‌این خبر گزاری به اندازة خبرگزاری‌های دولتی ایالات متحدة ایالات متحده به منافع دولت سرویس نمی‌نماید. این نکته سبب ساز میگردد که اکثری از عموم عالم، خصوصاً عموم ایالات متحده، آن را به خبرگزاری‌های ذیل حمایت دولت ایالات متحده، ترجیح دهند. این در حالی میباشد که فعلا سیاست فرنگی ایالات متحده به سمتی در هم اکنون جنبش میباشد تا همیاری هر چه بیشتری با خبرگزاری‌های فعال درین مملکت داشته باشد. از همین‌روی برای آمریکایی‌ها و همه اشخاصی که دستیابی به خبرها بی‌طرفانه برایشان اهمیت داراست، راه‌حل‌ای باقی نمی‌ماند، مگر این‌که به تارنما‌های خبر گزاری بی‌طرفانه‌تری زیرا بی‌بی‌سی روی آورند.

5.اسوده خبر

در ارتباط تشکیلات این خبر گزاری نیز بایستی اعلام‌کرد که‌این خبرگزاری فعلا تشکیلات بسیار پهناور‌ای دارااست و اینترنت‌وبسایت و کانال‌های تلویزیونی و رادیویی آن، برای لهجه‌های گوناگون، مثلا لهجه فارسی، در دسترس میباشند.

5- تارنما خبرگزاری رویترز
پنج‌مین وب سایت خبرگزاری عالم وابسته به رویترز میباشد دفتر کار مرکزی این خبر گزاری در لندن می­باشد و از مجموع عالم خبر تهیه و تنظیم می نماید. رویترز به گویش­های مختلفی درکشورهای متعددی خبرهای خویش را تنظیم می نماید به نحوی که در 94 مرزوبوم گوناگون با 20 لهجه گوناگون خبر­ها را منتشر می نمایند و بیشتر از 2500 خبرنگار در‌این خبرگزاری سرگرم کار می باشند. این خبرگزاری هم به جهت نداشتن سانسور خبری گزینه اعتنا اشخاص متعددی در جهان میباشد.

مطلقاً لیستی که در‌این نوشته به آن اشاره کردیم، لیست مطلقی وجود ندارد. ممکن میباشد خبرگزاری‌هایی باشند که تلاش بسیار بهتری از خبرگزاری‌های ذکر شده داشته باشند و با این‌که با گذر فرصت وب سایت‌های خبرگزاری‌ای که اسم آنان‌را در‌این فهرست آوردیم رفته رفته به وب سایت‌های غیر قابل متکی بودن تبدیل گردند. از همین روی ما یحتاج میباشد تا برای دستیابی به خبرهای موثق همواره فاکتورهای اساسی در «خوب» تلقی نمودن یک وبسایت خبرگزاری را در ذهن داشت و با رعایت آن فاکتورها و معیارها، به‌دنبال وب سایت‌های خبرگزاری هم خوانی با آن ها رفت.

6.به نیوز 

 

3- شایسته ترین مجله خبری آنلاین کدام میباشد؟
Guardian Unlimited اسم شایسته ترین مجله در سایت جهانی میباشد که چهارمی سال پیاپی پاداش های هر ساله خبرنامه و وب سایت های خبرگزاری را کسب می نماید.

4- قابل اعتقادوباور ترین اپ های خبری که می اقتدار روی تلفن همراه های تلفن همراه نصب کرد کدامند؟
در ذیل فهرستی از اپ های خبرگزاری آنلاین و زیر تلفن همراه که نرم‌افزار های آنان‌را می قدرت روی تلفن همراه گوشی نصب کرد و به آن ها حقیقتاً متکی بودن داشت به طور ذیل میباشند:
اپل نیوز.
گوگل نیوز.
د ویکز
فلیپ پیروزی
اسمارت نیوز
نیوز 360
کی نیوز
نیوز بریک

5- اصلی ترین سازمان خبرگزاری در جهان کدام میباشد؟
علی رغم بنگاه ها و خدمت های خبری بسیار فراوانی که در سطح دنیا وجود دارااست، اکثر خبرهای چاپی و پخش در سراسر عالم روزمره از تنی چند از ارگانهای خبری اساسی منتشر می‌شوند، که مطرح ترین آنان آسوشیتدپرس در آمریکا، خبرگزاری رویترز در بریتانیا و تاکسی فرانس پرس در فرانسه جايگاه های بعدی را در چنگ دارا‌هستند.

6- وسیع ترین ماشین کرایه ای های خبری در سراسر عالم کدامند؟
یونایتد پرس اینترنشنال، آسوشیتدپرس، رویترز و تاکسی فرانس پرس – چهار “خبرگزاری تبارک” در سراسر عالم میباشند که بیشتراز 90 درصد خبرها فرنگی چاپ گردیده به وسیله خبر نامه های عالم را ارائه می‌دهند.

7.بهیمو

7- وظایف تاکسی های خبری چه می باشد؟
فعالیت اساسی تاکسی های خبری گردآوری داده ها در رابطه یک مسئله خاص، تایپ کردن آن و آنگاه پخش آن برای مخاطبان خویش از روش خبر نامه، پخش رادیویی، نشریات زمان ای، پخش تلویزیونی و شبکه های دیگر میباشد، که به انواع متفاوت یافت می گردند.

8- تفاوت دربین ماشین کرایه ای خبری و خبر نامه چه می باشد؟
سندیکای خبرنامه عموماً تیتر و مطالب خبری خویش را به یک مجموعه و یا این که حوزه‌ عرضه می کنند ولی ماشین کرایه ای های خبری مقاله ها خبری خویش را برای احزاب ذینفع منتشر می نمایند.

9- دیرین ترین بنگاه شایعه در عالم کدام میباشد؟
بنگاه دهانزد فرانس پرس (AFP) سابق ترین ماشین کرایه ای خبری در سراسر عالم میباشد. این بنگاه فعالیت خویش را از سال 1835 در پاریس و با اسم Agence Havas استارت کرد و یکی‌از او‌لین کارمندهای این بنگاه پاول رویترز بود.

10- گلوبال نیوز آژانسی چه است؟
Global News Agencies بنگاه خبرگزاری میباشد که نقش آن‌ها توزیع و تکثیر خبر است. در اصلً یک تاکسی خبرگزاری خبر‌ها را گردآوری کرده و آن‌ها را به شبکه های مشترک خبری، مجلات، تلویزیون، رادیوها و غیره میفروشد. آن‌ها اکثر وقت ها Newswires نامیده می‌شوند. تاکسی های خبری می‌توانند زیر در دست گرفتن دولت یا این که سری باشند.
https://afzoonehkhabar.ir

https://akhbar-best.ir

https://anzalkhabar.ir

https://arvandkhabar.ir

https://asoodehkhabar.ir

https://behhnews.ir

https://behimo.ir

https://behradkhabar24.ir

https://behseo7.ir

https://benikhabar.ir

https://bestnews20.ir

https://big24khabar.ir

https://bobkhabar.ir

https://fastestnews.ir

https://favseo.ir

https://ganjelearn.ir

https://goalkhabar.ir

https://hamoonkhabar.ir

https://hanikhabar.ir

https://healthbartar.ir

https://kavehkhabar.ir

https://magimo.ir

https://meloakhbar.ir

https://modernkhabar.ir

https://mosimag.ir

https://mozhekhabar.ir

https://nicekhabar.ir

https://niiaznews.ir

https://nilofilm.ir

https://nobkhabar.ir

https://onekhabar.ir

https://pedar100news.ir

https://rahenoandishe.ir

https://rashedkhabar.ir

https://realimo.ir

https://redkhabar.ir

https://rezkhabar.ir

https://sahelekhabar.ir

https://sepmag.ir

https://speedakhbar.ir

https://techbest100.ir

https://technologykhabar.ir

https://vipkhabar24.ir

https://webishotak24.ir

 

rich_text    
Move
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments